MULLERES DE TEO

por Anna Amorós Pons1 Saber do noso pasado e honrar as orixes, coñecer as persoas da historia e valorar as súas achegas, falar delas e conmemorar os seus feitos, todo isto para compartir ese sentimento de pertenza a unha comunidade e a un lugar. A Biblioteca do CEIP-Os Tilos puxo en marcha, o longo deste…

Andaina 66

Editorial Sermos feministas, irmás, practicar a sonoridade. Procurarmos un mundo de mulleres libres desde un país como o noso. E, partindo destas dúas frases, utilizamos métodos moi diversos para os mesmos fins.  A violencia machista sempre foi un dos fundamentos da nosa loita e unha das principais lacras desta sociedade que combatemos desde os feminismos. Porque querémonos vivas e non nos cansamos de berrar que…

andaina 65

Editorial A vida corre a presa, cada vez máis, sobre todo cando acontecen tantas cousas. Este ano que estamos a piques de acabar, comezámolo coa batalla contra a modificación da lei de aborto, os diversos feminismos aparcaron as diferencias para berrar ao unísono, alto e forte a vella consigna: “As mulleres parimos, as mulleres decidimos”.…

POLBEIRAS

por Patricia Arias Chachero Nunha sociedade que tende a colocar substantivos e adxectivos masculinos acompañando os nomes propios de muller, é imporante lembrar que desde antigo existiron en Galicia profesións que tan só se designaron en feminino. Costureiras, comadroas, palilleiras, lavandeiras, mariscadoras, leiteiras ou tecedeiras, forman parte do abano de traballos que tradicionalmente desenvolvemos tan…

presentación ANDA!NA 2.0

QUEN SOMOS ANDAINA? ANDAINA naceu respaldada por un feixe de organizacións daquela existentes e moi activas (Asociación Galega da Muller de Ferrol, Santiago e Ourense; Asembleas de Mulleres de A Coruña, Pontevedra e Vilagarcía e a Coordenadora Feminista de Vigo), nunha sociedade, a galega de 1982-1983 distinta a actual. Botando a vista atrás e facendo…